Vier eigenschappen van een AI-organisatie

Vier eigenschappen van een AI-organisatie

Een traditionele winkel met een website is nog geen Internet-winkel. Een organisatie met AI is nog geen AI-organisatie.

Deze uitspraak werd gedaan door AI guru Andrew Ng tijdens een EmTech presentatie. Tijdens deze presentatie zegt hij dat “AI de nieuwe elektriciteit is”. Rond 1900 veranderde de introductie van elektriciteit de hele industrie en maatschappij. Andrew Ng verwacht dat AI vanaf nu weer de industrie en maatschappij zal veranderen. Hoe dit zal verlopen en wat precies een AI-organisatie is blijft nog onduidelijk. Wel stelt Andrew dat AI-organisaties voldoen aan 4 kenmerken.

Strategische data acquisitie

AI bedrijven weten hoe ze vanuit een kleine data set een eerste product moeten starten. Met dit product bouwen ze een gebruikersecosysteem dat vervolgens meer data oplevert. Dit maakt het product weer beter. Deze positieve feedback versterkt het bedrijf en laat het groeien. Als de dataset groot genoeg is en het product voldoende goed werkt, wordt het business model verder uitgewerkt.

Uniforme datawarehouse

AI bedrijven hebben een uniforme datawarehouse zodat het mogelijk is verschillende datasets uit de organisatie te combineren. Door meer datasets te combineren kunnen complexere AI modellen gemaakt worden, die nieuwe applicaties mogelijk maken. Dit in tegenstelling tot traditionele organisaties, die veelal te maken hebben met praktische belemmeringen van verschillende databases met verschillende eigenaren.

Automatiseringskansen zien

AI bedrijven zien continue kansen om processen met behulp van AI te automatiseren. Als vuistregel stel Ng dat bijna alle taken die mensen binnen een seconde kunnen doen kan worden geautomatiseerd met AI. Een voorbeeld is een beveiliger die personen moet herkennen op een bewakingscamera.

Nieuwe job beschrijvingen

In de huidige periode waarin de impact van AI nog niet helemaal bekend is moeten organisaties aparte AI business units introduceren. Hiermee wordt de schaarse AI kennis geconcentreerd binnen een competentie team. Dit team werkt samen met andere business units in de organisatie via een matrix structuur. Belangrijk hierbij is dat product managers uit deze business units de nieuwe taal van AI leren om met hun AI collega’s effectief samen te werken: “Kan je een AI maken met 98% nauwkeurigheid voor het voorspellen van X”.

Geef een reactie