General Problem Solver in Python

In 1957 werkten Alan Newell en Herbert Simon aan een van de eerste AI programma’s: de General Problem Solver. Het programma volgt de zogenaamde ‘symbolic AI’ aanpak. Dit betekent dat intelligentie geprogrameerd wordt door een probleem te representeren met symbolen binnen een programma en te manipuleren via logica en zoek algoritmen.

De verwachtingen van de symbolic AI aanpak waren in de begin jaren hoog. Zo hoog zelfs, dat men dacht dat intelligente computers binnen 10 jaar ontwikkeld zouden zijn. Dit was dus een verkeerde inschatting. Een van de problemen bij deze aanpak is dat het AI programma niet meer kennis heeft over het probleem dan dat er in de code geprogrammeerd is.

Toch is de GPS een belangrijke mijlpaal geweest voor AI. Het was namelijk het eerste AI programma dat kennis over een probleem (de feiten database) en de strategie om het probleem op te lossen (de kennisregels) scheidde.

Je kan zelf via je browser interactief aan de slag gaan met de General Problem Solver. Ga hiervoor naar binder waar een Jupyter Notebook staat met een beschrijving van hoe je de GPS kunt programmeren in Python. Hierbij wordt een vertaling gemaakt van LIPS naar Python uit het boek ‘Paradigms of Artificial Intelligence Programming’ van Peter Norvig.