Een nieuwe technologie: Artificial Intelligence!

Een nieuwe technologie: Artificial Intelligence!

Er is niets zo interessant als het van dichtbij meemaken van de ontwikkeling van een nieuwe technologie. Oude manieren van doen worden vervangen door betere nieuwe manieren. Grenzen worden verlegd. Mensen worden uitgedaagd om op een nieuwe manier naar zaken te kijken

Artificial Intelligence is een nieuwe technologie dat zich sterk ontwikkeld op dit moment. Grote namen zoals Google, Amazon, Microsoft, Apple, Elon Musk en Stephen Hawking zijn in de media verbonden met dit onderwerp. De een promoot AI als technologie om nieuwe businesses te bouwen, de andere ziet AI als een gevaar voor de mensheid.

Ontwikkeling van AI

Echt helemaal nieuw is AI niet. Sinds de jaren ’50 wordt er aan het onderwerp gewerkt. In het begin lag de nadruk op het representeren en opslaan van kennis om er vervolgens logisch mee te redeneren. Expert systemen zijn een resultaat van deze periode. In een expert systeem wordt kennis over een probleem in een computer door een menselijke expert ingevoerd in de vorm van ALS-DAN regels. Het computer systeem kan hier vervolgens mee redeneren over het probleem. Ook de basis van navigatiesystemen voor van het bepalen van een optimale route komt uit deze periode.

In de jaren ’80 en ’90 maakt AI een nieuwe ontwikkeling door. In deze periode wordt er veel gewerkt aan technieken waarmee een computer zelf kan leren. Hiermee is het niet meer nodig dat een expert de kennis in een computer systeem programmeert. Een techniek die veel onderzocht werd is het kunstmatige neurale network, of kortweg ‘neural netwerk’. Een neuraal netwerk is een programma dat een (gedeelte) van het menselijke zenuwstelsel nabootst. Immers, menselijke hersenen kunnen leren en zich aanpassen aan omgevingen die veranderen.

Nieuwe AI

Om de 20 jaar lijkt AI een nieuwe ontwikkeling mee te maken. Op dit moment wordt AI versterkt door andere technologische ontwikkelingen:

  • Computer systeem performance – De performance van computers wordt gemeten in het aantal berekeningen per seconden (GFLOPS), hoeveelheid geheugen (GB) en communicatie snelheid (GB/s). Sinds de introductie van de eerste computer is de groei in performance exponentieel gestegen, volgens de zogenaamde ‘Moore’s Law’. Grofweg worden computers elke 20 jaar een factor 1000x beter, terwijl ze niet duurder worden.
  • Internet – Het Internet verbindt elke computer met elkaar. Hierdoor zijn nieuwe computer architecturen ontstaan, zoals mobile computing, cloud computing en Internet-of-Things. Het gevolg is dat elke computer nu met elke andere computer informatie kan uitwisselen en elkaars gedrag kan beïnvloeden.
  • Data – Afgelopen decennia hebben bedrijven en organisaties veel informatie digitaal opgeslagen. Daarnaast wordt er enorm veel data geproduceerd door alsmaar goedkopere en betere sensoren. Inmiddels wordt er wereldwijd tientallen PetaBytes (= 1.000.000.000 TeraBytes) aan data opgeslagen.

De ontwikkelingen op het gebied van AI maken interessante applicaties mogelijk. Jaarlijks komen er honderden nieuwe AI startups bij die een nieuwe toepassing hebben gevonden van AI technologie.  Bekende toepassingen zijn de spraak gestuurde assistenten zoals Siri (Apple) en Alexa (Amazon), of autonoom rijdende auto’s van Tesla. Nieuwe toepassingen zijn slimme inspectie van windmolens door birds.ai, en het automatisch beoordelen van non-disclosure agreement documenten door NDA Lynn. Beide voorbeelden zijn Nederlandse startups.

Wat betekent AI voor jou?

Wat gaat AI voor jou of je bedrijf betekenen? Laat van je horen op het AI – Toepassingen forum!

 

One Response

Geef een reactie