Artificial Intelligence technieken

De eerste AI systemen die werden gebouwd zijn gebaseerd op het principe dat menselijke experts kennis over een probleem in een computer systeem moeten invoeren. Deze kennis (de “knowledge base”) bestaat uit twee delen:

  • feiten over (de toestand van) het probleem, en
  • regels over hoe het probleem van de ene toestand in de andere toestand kan komen.

Daarnaast heeft het AI computer systeem een zogenaamde “inference engine”. Een inference engine is een algoritme dat op basis van de kennis in de knowledge base nieuwe kennis kan afleiden, met als doel een probleem op te lossen.

Men ontwikkelde nieuwe AI technieken door te kijken hoe mensen problemen op lossen. Eigenlijk probeerde men te achterhalen wat het denkproces van een expert is tijdens het oplossen van een probleem. Als je nadenkt over hoe je zelf problemen oplost ga je merken dat je soms bepaalde patronen volgt. Een goed boekje hierover is “How to solve it” van George Polya (1945).

De aanpak heeft geleid tot een groot aantal AI technieken, zoals:

  • Planningssystemen (General Problem Solver, STRIPS)
  • Patroonvergelijking (Eliza)
  • Zoekalgoritmen (depth-first, breadth-first, A*)
  • Logische programmeertalen (Prolog)
  • Expert systemen (CLIPS)